dimanche 10 avril 2011

Galma Tokkummaa Bilisummaa Oromoo

HIJAARSA GALMA TOKKUMMAA BILISUMMAA OROMOO FUULA DURAAF.
     Ijarsa galma tokkummaa qabsoo bilisummaa oromoo walii galteen haa ijaarru!!

jeudi 27 janvier 2011